Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego z uwzględnieniem zmian. Zakończenie stażu, przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji przed komisją kwalifikacyjną zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. (CZĘŚĆ 2)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28
03.2019

UWAGA ZMIANA TERMINU!

2.CZĘŚĆ WARSZTATÓW ODBĘDZIE SIĘ  28 MARCA 2019r. ZAMIAST 26 MARCA 2019r.

Część 2

Opracowanie sprawozdania z realizacji PRZ oraz opisów i analiz zrealizowanych wybranych wymagań

 Cel ogólny:

  • Zapoznanie uczestników ze zmianami w przeprowadzaniu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania  stopni awansu zawodowego przez  nauczycieli
  • Wyposażenie uczestnika w wybrane praktyczne umiejętności dotyczące prawidłowego zakończenia stażu, przygotowania sprawozdania z realizacji PRZ oraz opisów i analiz wybranych zrealizowanych wymagań.

Treści programowe:

  1. Sposoby przygotowania końcowego sprawozdania z realizacji PRZ.
  1. Sposoby opracowania opisów i analiz wybranych zrealizowanych wymagań.
  1. Ćwiczenia praktyczne –opracowanie fragmentów sprawozdania/opisu i analizy.

 Efekty:

Uczestnik:

  • potrafi przygotować sprawozdanie  z realizacji PRZ dla dyrektora szkoły/placówki oraz opisy i analizy wybranych wymagań, 

Adresat: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2019r.
Poziom kształcenia: P, G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data:  2019-03-28  (zmiana terminu)
Godzina: 14:30-17:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: grupa zamknięta

Prowadzący:
Barbara Stec