Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego z uwzględnieniem zmian. Zakończenie stażu, przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji przed komisją kwalifikacyjną zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. (CZĘŚĆ 2)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26
03.2019

CZĘŚĆ 2

Sposoby przygotowania sprawozdania z realizacji PRZ, opisu i analizy realizacji wybranych zadań, prezentacji przed komisja kwalifikacyjną.

Cel ogólny:

  • Zapoznanie uczestników z procedurą awansu zawodowego oraz zmianami w przeprowadzaniu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania  stopni awansu zawodowego przez  nauczycieli
  • Wyposażenie uczestnika w wybrane praktyczne umiejętności dotyczące prawidłowego zakończenia stażu i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Treści programowe:

  1. Sposoby przygotowania końcowego sprawozdania z realizacji PRZ.
  2. Sposoby opracowania opisu i analizy realizacji wymagań oraz prezentacji ustnej przed  komisją kwalifikacyjną.
  3. Przebieg posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

Efekty

Uczestnik:

  • potrafi przygotować sprawozdanie  z realizacji PRZ dla dyrektora szkoły/placówki, opis i analizę realizacji wymagań oraz ustną prezentację przed komisją kwalifikacyjną,
  • wie, jaką dokumentację złożyć wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,
  • wie, jak przebiega posiedzenie komisji kwalifikacyjnej.

 

Adresat: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2019r.
Poziom kształcenia: P, G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data:  2019-03-26
Godzina: 14:30 -17:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: grupa zamknięta

Prowadzący:
Barbara Stec