Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego z uwzględnieniem zmian. Zakończenie stażu, przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji przed komisją kwalifikacyjną zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. (CZĘŚĆ 1)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19
03.2019

Nauczyciele, którzy kończą staż w 2019 r. podlegają trybowi  przygotowania sprawozdania i dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym nauczyciela z dnia 26 lipca 2018r. Celem niniejszych dwuczęściowych warsztatów jest wskazanie sposobu, w jaki można dokonać  uporządkowania dotychczas zrealizowanych zadań, by przygotować sprawozdanie z realizacji PRZ oraz przygotować się do prezentacji   przed komisja kwalifikacyjną.

CZĘŚĆ 1

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego z uwzględnieniem zmian. Zakończenie stażu, przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji przed komisją kwalifikacyjną zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018r.

 Cel ogólny:

  • Zapoznanie uczestników ze zmianami w przeprowadzaniu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania  stopni awansu zawodowego przez  nauczycieli
  • Wyposażenie uczestnika w wybrane praktyczne umiejętności dotyczące prawidłowego zakończenia stażu, przygotowania dokumentacji oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Treści programowe:

  1. Terminarz zakończenia stażu w szkole/placówce.
  2. Powinności i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego  zawarte w  Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania  stopni awansu zawodowego przez  nauczycieli.
  3. Klasyfikacja zrealizowanych zadań zgodnie z nowym rozporządzeniem.

 Efekty:

Uczestnik:

  • zna terminy i tryb zakończenia stażu,
  • zna wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego określone  w § 8 rozporządzenia  MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania  stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
  • potrafi dokonać kwalifikacji zadań wg wymagań opisanych w § 8  rozporządzenia MEN  z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania   stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,  

 

Adresat: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2019r.
Poziom kształcenia: P, G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data:  2019-03-19
Godzina: 14:30-17:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2019-03-15

Prowadzący:
Barbara Stec