Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z uwzględnieniem zmian. Zakończenie stażu, przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. (CZĘŚĆ 2)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

05
03.2019

Część 2

Przygotowanie końcowego sprawozdania z realizacji PRZ oraz prezentacji przed komisją egzaminacyjną.

Cel ogólny:

  • Zapoznanie uczestników z procedurą awansu zawodowego oraz zmianami w przeprowadzaniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania  stopni awansu zawodowego przez  nauczycieli
  • Wyposażenie uczestnika w wybrane praktyczne umiejętności dotyczące prawidłowego zakończenia stażu i przygotowania się do rozmowy egzaminacyjnej.

Treści programowe:

  1. Sposoby przygotowania końcowego sprawozdania z realizacji PRZ.
  2. Przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną.
  3. Przebieg posiedzenia komisji egzaminacyjnej.

 

Efekty

Uczestnik:

  • potrafi przygotować sprawozdanie  z realizacji PRZ dla dyrektora szkoły/placówki oraz ustną prezentację dorobku zawodowego przed komisją,
  • wie, jaką dokumentację złożyć wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania egzaminacyjnego,
  • wie, jak przebiega posiedzenie komisji egzaminacyjnej

 

Adresat: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela mianowanego w 2019r.
Poziom kształcenia: P, G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data:  2019-03-05
Godzina: 14:30 -17:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: grupa zamknięta

Prowadzący:
Barbara Stec