Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z uwzględnieniem zmian. Zakończenie stażu, przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. (CZĘŚĆ 1)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26
02.2019

Nauczyciele, którzy kończą staż w 2019 r. podlegają trybowi  przygotowania sprawozdania i dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym nauczyciela z dnia 26 lipca 2018r. Celem niniejszych dwuczęściowych warsztatów jest wskazanie sposobu, w jaki można dokonać  uporządkowania dotychczas zrealizowanych zadań, by przygotować sprawozdanie z realizacji PRZ oraz przygotować się do prezentacji przed komisja egzaminacyjną.

Część 1

Powinności i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zawarte w  Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania  stopni awansu zawodowego przez  nauczycieli.

Jak zakwalifikować zrealizowane zadania zgodnie z nowym rozporządzeniem?

 

Cel ogólny:

  • Zapoznanie uczestników z procedurą awansu zawodowego oraz zmianami w przeprowadzaniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania  stopni awansu zawodowego przez  nauczycieli
  • Wyposażenie uczestnika w wybrane praktyczne umiejętności dotyczące prawidłowego zakończenia stażu i przygotowania się do rozmowy egzaminacyjnej.

Treści programowe:

  1. Tryb zakończenia stażu w szkole/placówce.
  2. Powinności i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zawarte w  Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania  stopni awansu zawodowego przez  nauczycieli.
  3. Klasyfikacja zrealizowanych zadań zgodnie z nowym rozporządzeniem.

 Efekty:

Uczestnik:

  • zna terminy i tryb zakończenia stażu,
  • zna wymagania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego określone  w § 7 rozporządzenia  MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania  stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
  • potrafi dokonać kwalifikacji zadań wg wymagań opisanych w § 7  rozporządzenia MEN  z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania   stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,  

 

Adresat: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela mianowanego w 2019r.
Poziom kształcenia: P, G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data:  2019-02-26
Godzina: 14:30 -17:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2019-02-22

Prowadzący:
Barbara Stec