Jak rozwijać twórcze myślenie i kreatywność u uczniów?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12
03.2019

Cel ogólny:
- upowszechnienie kreatywnego i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży

Zagadnienia :

- oryginalne techniki i metody pracy z uczniami
- kreatywne i twórcze myślenie uczniów - sposoby rozwijania
- myślenie abstrakcyjne u uczniów

Efekty (po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił):
 
- stosować w praktyce techniki kreatywności
- wdrażać elementy treningu kreatywnośći
- zastosować aktywizujące ćwiczenia i metody w praktyce szkolnej

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP,G,PG
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN w Legnicy,ul.Grunwaldzka 2-20
Data: 2019-03-12
Godzina: 15:00 - 16:30
Sala 1

Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący : Waldemar Łazarczyk - doradca metodyczny  ODMiDN w Legnicy