Jak uczyć o żołnierzach wyklętych na lekcjach historii w LO i technikum ?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26
02.2019

Cel ogólny: sposoby upowszechniania wiedzy na temat żołnierzy wyklętych w edukacji historycznej

Zagadnienia:

- polskie podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne lat 1944-1963
- sylwetki najważniejszych żołnierzy wyklętych / niezłomnych / oraz ich losy i działalność
- dokumenty programowe ugrupowań niepodległościowych , ich cele i realizacja

Efekty (po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił ):

- opracować scenariusz lekcji poświęcony problematyce i losom żołnierzy wyklętych
- wykorzystać przekazy historyczne oraz opacowania naukowe
- zastosować nauczanie problemowe w praktyce szkolnej

Adresat: nauczyciele historii
Poziom kształcenia: SPP
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN w Legnicy,ul.Grunwaldzka 2-20
Data: 2019-02-26
Godzina: 15:00 -16:30
Sala: 1

Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący: Waldemar Łazarczyk - doradca metodyczny ODMiDN w Legnicy