Metoda projektu w praktyce szkolnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21
02.2019

Cel ogólny:
- doskonalenie stosowania metody projektu w praktyce szkolnej

Zagadnienia:

- czynności nauczyciela w fazie planowania i realizowania projektu szkolnego
- sposoby oceniania projektów
- rola nauczyciela w procesie tworzenia projektów przez uczniów

Efekty (po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił ):

-określić mocne i słabe strony metody projektu
- wyszczególnić czynności nauczyciela i ucznia w poszczególnych etapach tworzenia projektu
- stosować w praktyce metodę projektu

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP,G,PG
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN w Legnicy , ul. Grunwaldzka 2-20
Data: 2019-02-21
Godzina: 15:00 - 16:30
Sala: 1

Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący: Waldemar Łazarczyk