JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIA DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO? Trening umiejętności sprawdzania i oceniania zadania rozszerzonej odpowiedzi – wypracowania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

07
11.2018

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczestnika z typami zadań egzaminacyjnych, zasadami ich punktowania ze szczególnym uwzględnieniem  zasad oceniania zadania rozszerzonej odpowiedzi  oraz kwalifikowania i oznaczania błędów w wypowiedzi pisemnej ucznia.
 • Trening umiejętności oceniania wypowiedzi pisemnej ucznia.

 

Treści programowe

 1. Prezentacja przykładowych zadań egzaminacyjnych i sposobu ich oceniania.
 2. Formy wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty.
 3.  Zasady oceniania zadania otwartego rozszerzonej odpowiedzi - wypracowania.
 4.  Trening umiejętności kwalifikowania i oznaczania błędów w wypracowaniu ucznia oraz  jego oceniania.

Efekty:

Uczestnik:

 • Zna typy zadań egzaminacyjnych oraz sposób ich oceniania.
 • Zna formy wypowiedzi pisemnych  w drugiej części arkusza egzaminacyjnego.
 • Wie, w jaki sposób kwalifikować i oznaczać błędy w wypracowaniu ucznia.
 • Potrafi stosować sposób kwalifikowania i oznaczania błędów w wypracowaniu ucznia  w codziennej praktyce.

Adresat: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 
Forma: warsztaty
Miejsce: ODM i DN

Data: 07 listopada 2018r. /środa/
Godzina: 16:00 -18.30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne lub e-mail do dnia 05.11.2018r.
tel.: 76 7233202
e-mail: sekretariat@odmidn.legnica.eu

Prowadzący:   Remigiusz Sulewski, egzaminator OKE, w minionych latach przewodniczący komisji sprawdzających egzaminy zewnętrzne z języka polskiego, po aktualnym szkoleniu w CKE nt. sprawdzania zadań egzaminu ósmoklasisty.

Organizator: doradca metodyczny ODMiDN - Barbara Stec