Jak pracować w przedszkolu z dzieckiem autystycznym, w tym z zespołem Aspergera

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13
02.2019

Cele ogólne:
1. Przekazanie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera oraz wybranych metod terapii dzieci podczas pracy indywidualnej i grupowej

Program szkolenia:
1.  Omówienie specyfiki funkcjonowania dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
2.  Zaprezentowanie obszarów terapii oraz wybranych metod pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
3. Wskazówki do pracy z dziećmi z autyzmem na terenie przedszkola, z uwzględnieniem specyfiki pracy indywidualnej i grupowej.

 Efekty:
Uczestnik:

  • dobywa podstawowe informacje o zaburzeniach ze spectrum autyzmu, w tym zespole Aspergera,
  • rozwija umiejętności w zakresie interpretowania zachowań występujących u osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • potrafi zastosować wybrane metody i techniki terapeutyczne w codziennej pracy z dzieckiem, w szczególności wzmacniające kompetencje społeczno-emocjonalne oraz językowe i komunikacyjne

 Adresat: nauczyciele i inni specjaliści pracujacy z dziećmi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, na terenie przedszkola/ oddziału przedszkolnego
Poziom kształcenia: P
Forma: miniwyklad, zajęcia warsztatowe
Miejsce: Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, ul. Chrobrego 13, Legnica (siedziba PPPNr 2), sala konferencyjna, I piętro
Godzina: 14:00 – 15:30
Sposób rekrutacji: rekrutacja telefoniczna, grupa  do 15 osób
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 11.02.2019 r. telefonicznie pod nr tel. 767233202 lub na adres e-mail sekretariat@odmidn.legnica.eu

Prowadzacy: Renata Rak-Janczew – psycholog CPPPiDN w Legnicy,  Katarzyna Kwaśniowska – neurologopeda CPPPiDN w Legnicy