Planowanie i prowadzenie obserwacji lekcji koleżeńskiej.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16
10.2018

Cele szkolenia:

Doskonalenie umiejętności nauczyciela w zakresie:

 • planowania i  prowadzenia obserwacji koleżeńskiej,
 • ustalania przedmiotu obserwacji,
 • konstruowania arkuszy do prowadzenia obserwacji
 • omawiania przeprowadzonych zajęć,
 • udzielania informacji zwrotnej.

Program:

 1. Obserwacja lekcji/ zajęć w prawie oświatowym.
 2. Planowanie obserwacji.
 3. Obserwacja jako metoda badawcza: rodzaje obserwacji, rodzaje zbieranych danych, analiza danych z obserwacji.
 4. Rodzaje arkuszy do obserwacji, przykładowe arkusze obserwacji zajęć.
 5. Zasady udzielania informacji zwrotnej. 

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnicy:

 • poznają podstawowe zasady przeprowadzania obserwacji,
 • poznają zadania obserwującego lekcję i obserwowanego nauczyciela,
 • będą potrafili zaplanować obserwację: ustalić przedmiot obserwacji, ułożyć pytania do obserwacji,
 • przygotują się do odbycia rozmowy po przeprowadzonej obserwacji lekcji,
 • będą wiedzieli, jak wykorzystać efekty obserwacji do własnego doskonalenia się. 

 Adresat: nauczyciele stażyści, kontraktowi, opiekunowie stażu od 2018 r., inni zainteresowani

Poziom kształcenia: SP,G, PG

Forma: warsztaty

Miejsce: ODM i DN

Data: 16 października 2018r.

Godzina: 15:00

Sala: 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne lub e-mail  sekretariat@odmidn.legnica.eu

Prowadzący: Barbara Stec