Zabawy muzyczno – ruchowe w edukacji małego dziecka - II edycja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14
11.2018

Autor warsztatu (Piotr Kaja), na bazie aktualnej literatury naukowej oraz  doświadczeń zawodowych, w praktyczny sposób ukazuje poszczególne etapy rozwoju kompetencji muzyczny dzieci. Piosenki i śpiewanki dla dzieci, pląsy, muzyka do słuchania oraz zabawy muzyczne są podczas szkolenia typowymi narzędziami do uzyskania oczekiwanych kompetencji nauczyciela (wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy) w omawianym zakresie problematyki.

Cel ogólny:

Celem warsztatu jest zwrócenie uwagi na potrzebę i konieczność prowadzenia w sposób odpowiedni i przemyślany wychowania muzycznego oraz pokazanie wielu możliwości stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka.

Zagadnienia:

1. Higiena głosu i układu narządów ruchu.

2. Sposoby aktywizowania dzieci w zabawach integracyjnych, twórczych i odtwórczych.

3. Taniec formą integracji grupy.

4. Zabawy taneczne i muzyczno – ruchowe.

5. Śpiew i ruch przy muzyce podstawowymi formami ekspresji muzycznej dziecka.

Przewidywane efekty:

Po szkoleniu uczestnik będzie posiadał umiejętność stosowania różnorodnych zabaw muzyczno – ruchowych wspomagających pracę wychowawczą oraz czynności dydaktyczne nauczyciela w zakresie kształcenia muzycznego na poziomie edukacji małego dziecka.

 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz świetlic szkolnych

Poziom kształcenia: P, SP

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 09.11.2018r.

Data: 14- 15 listopada 2018r.

Godzina: 14 listopada (środa) 16:00 – 19:30 ,      15 listopada (czwartek) 16:00 – 19:30

Prowadzący: Piotr Kaja - nauczyciel muzyki i rytmiki, kompozytor, aranżer i muzyk, edukator/trener

UWAGA: Uczestnicy powinni być przygotowani do zajęć ruchowych ( odpowiednia odzież i obuwie)