Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy - zabawy i ćwiczenia usprawniające

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29
11.2018

Cel ogólny:

1. Przekazanie podstawowych informacji nt. opóźnionego rozwoju mowy oraz zapoznanie z ćwiczeniami i zabawami rozwijającymi kompetencję językową i komunikacyjną w pracy z dziećmi, u których zdiagnozowano lub zaobserwowano symptomy ORM

Program szkolenia:  

1. Podstawowe informacje nt.:

- okresów rozwoju mowy dziecka,
- przyczyn opóźnień w rozwoju mowy,
- objawów opóźnionego rozwoju mowy

2. Ćwiczenia i zabawy rozwijające kompetencję językową i komunikacyjną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
3. Elementy metody wspierającej rozwój mowy - Dyna Lingua M.S.

Efekty:

Uczestnik:
- posiada podstawową wiedzę na temat etapów rozwoju mowy dziecka, przyczyn i objawów ORM,
- potrafi dobrać ćwiczenia i zabawy odpowiednio do poziomu rozwoju językowego i komunikacyjnego dziecka,
- zna elementy metody wspomagającej rozwój dziecka

Adresat: nauczyciele przedszkoli
Poziom kształcenia: P
Forma: zajęcia warsztatowe
Miejsce: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, ul. Chrobrego 13 (siedziba PPP 2), sala konferencyjna I piętro
Godzina: 14:00

Sposób rekrutacji: rejestracja telefoniczna , grupa 10 osób

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 23.11.2018 r. telefonicznie pod nr tel. 76 7233202 lub na adres e-mail sekretariat@odmidn.legnica.eu

Prowadzący: Katarzyna Kwaśniowska - neurologopeda