Aktywne słuchanie muzyki - "Noga tu, ręka tam"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13
11.2018

Genezą szkolenia są przede wszystkim pomysły na konwencjonalne i niekonwencjonalne metody oraz formy umuzykalnienia dzieci i młodzieży. Autor (Piotr Kaja) w trakcie szkolenia prezentuje zagadnienia dotyczące umuzykalnienia dzieci według polskiej metodyki wychowania muzycznego, wykorzystując zarówno szeroko rozumiane aktywne słuchanie muzyki wg idei Batii Strauss jak i własne pomysły i koncepcje.

Cele ogólne:

Zajęcia stworzą uczestnikom warunki do wzbogacenia warsztatu pracy o atrakcyjne i różnorodne metody oraz formy prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych opartych o aktywne słuchanie muzyki według pluralistycznej koncepcji wychowania muzycznego realizowanej w Polsce z wykorzystaniem m.in. idei Batii Strauss.

 

Zagadnienia:

1. Aktywne słuchanie muzyki – pluralistyczna koncepcja wychowania muzycznego w Polsce, a idea Batii Strauss.

2. „Muzyka wielkich i małych mistrzów”, czyli aktywne słuchanie muzyki nie tylko według idei Batii Strauss.

3. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody oraz formy umuzykalnienia dzieci.

4. Multimedia i współczesne środki dydaktyczne w edukacji małego dziecka.

 

Przewidywane efekty:

Każdy uczestnik przede wszystkim wyjdzie z dobrym humorem i nastawieniem do pracy z dziećmi. Uzyska wiedzę i materiały do zajęć muzyczno-ruchowych, które wzbogacą  jego warsztat pracy w obszarze edukacyjno-wychowawczym.

 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz świetlic szkolnych

Poziom kształcenia: P, SP

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 09.11.2018r.

Data: 2018-11-13

Godzina: 16:00 - 19:30

Prowadzący: Piotr Kaja - nauczyciel muzyki i rytmiki, kompozytor, aranżer i muzyk, edukator/trener

UWAGA: Uczestnicy powinni być przygotowani do zajęć ruchowych ( odpowiednia odzież i obuwie)