Sieć współpracy dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:„Rozpoznawanie i rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów ”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

05
12.2018

UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SZKOLENIA - szkolenie odbędzie się w miesiącu lutym 2019r.

Dokładna data będzie podana w terminie późniejszyn - na naszej stronie w zakładce "Kalendarz szkoleń otwartych". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Cele ogólne:

- Poznanie sposobów osiągania celów  programowych w obszarze kompetencji matematycznych uczniów  w wieku wczesnoszkolnym

- Analiza własnych zasobów zawodowych przydatnych do kształtowania kompetencji matematycznych uczniów

 

Zagadnienia:

1. Co mieści się w zakresie kompetencji matematycznych?

2. Profil kompetencyjny ucznia i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w zakresie umiejętności matematycznych.

3. Wybrane metody i sposoby  kształtowania kompetencji matematycznych uczniów kl. I – III.

3. Rozpoznawanie potrzeb i pomoc uczniom z niepowodzeniami w uczeniu się matematyki.

4. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w poruszanym temacie.

 

Przewidywane efekty:

Nauczyciele dowiedzieli się jaką wiedzę, umiejętności i postawy obejmuje kształtowanie kompetencji matematycznych. Wiedzą jakimi metodami pracować, aby skutecznie rozwijać kompetencje matematyczne u uczniów oraz jakie mogą być przeszkody w osiąganiu założonych celów.

 

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Poziom kształcenia: SP

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 03.12.2018r.

Data: 2018-12-05

Godzina: 14:30 - 16:30

Prowadzący: Ewa Tymburska