Sieć współpracy dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: „Czytanie ze zrozumieniem jako czynnik niezbędny w kształtowaniu kompetencji uczenia się uczniów”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

08
11.2018

Cele ogólne:

- Poznanie istoty czytania ze zrozumieniem na etapie początkowego okresu nauki, w kontekście kształtowania u uczniów kompetencji uczenia się

- Zapoznanie z możliwościami rozpoznawania trudności uczniów w czytaniu ze zrozumieniem

- Wsparcie merytoryczne i  metodyczne nauczycieli

 

Zagadnienia:

1. Istota czytania ze zrozumieniem, czyli jak należy rozumieć tekst.

2. Rodzaje ćwiczeń przygotowujących do czytania ze zrozumieniem z uwzględnieniem etapów wprowadzania umiejętności.

3. Objawy zakłóceń w czytaniu na poziomie edukacji początkowej.

4. Warsztat  i wymiana doświadczeń w niniejszym temacie.

 

Przewidywane efekty:

- uczestnicy wiedzą jaka jest istota czytania ze zrozumieniem w odniesieniu do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i uczenia się przez całe życie ;

- nauczyciel potrafi zastosować odpowiednie metody kształtujące u uczniów umiejętność czytania ze zrozumieniem z zastosowaniem  etapów jej wdrażania oraz   uwzględniać zakłócenia rozwojowe uczniów;

 

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Poziom kształcenia: SP

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 06.11.2018r.

Data: 2018-11-08

Godzina: 14:30 - 16:30

Prowadzący: Ewa Tymburska