Edukacja historyczna i obywatelska w klasie 8 SP w roku szkolnym 2018-2019 - uwarunkowania, cele kształcenia i sposoby realizacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11
12.2018

Cel ogólny - wdrażanie nowej podstawy programowej MEN z historii i WOS w klasie 8 SP

Zagadnienia:

-treści nauczania i wymagania wynikające z podstawy programowej

-sposoby wyboru programów nauczania i podręczników

-zalecane metody pracy z uczniem

-rola i miejsce metody projektu w edukacji obywatelskiej

Efekty/po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił:/

-właściwie realizować założenia nowej podstawy programowej w SP

-stosować zalecane metody pracy z uczniem

-realizować właściwie cele kształcenia /wymagania ogólne/

Adresat: nauczyciele historii i WOS-u

Poziom kształcenia : SP

Forma : warsztaty

Miejsce : ODMiDN w Legnicy

Data : 2018-12-11

Godzina : 15:00 - 16:30

Sala : 1

Sposób rekrutacji : spotkanie otwarte

Prowadzący : Waldemar Łazarczyk