Uczeń w kryzysie. Rozpoznanie i wsparcie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22
10.2018

Kurs e-learningowy.

CELE OGÓLNE:

- zapoznanie nauczycieli z definicją i przebiegiem kryzysu oraz wydarzeń kryzysowych w życiu człowieka
- przedstawienie reakcji jednostki na sytuacje kryzysowe
- zapoznanie ze sposobami udzielania wsparcia zgodnie z modelem interwencji kryzysowej

ZAGADNIENIA:

1. Definicja kryzysu i reakcja w kryzysie.
2. Wydarzenia kryzysowe i ich następstwa.
3. Wsparcie społeczne i jego rola w sytuacjach kryzysowych, mobilizacja i deterioracja wsparcia.
4. Pierwsza pomoc - model interwencji kryzysowej.

OCZEKIWANE EFEKTY:

- nauczyciel zna definicję szeroko pojętego kryzysu,
- nauczyciel rozumie reakcje jednostki na sytuacje kryzysową,
- nauczyciel potrafi stosować elementy interwencji kryzysowej.

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

POZIOM KSZTAŁCENIA: SP, G, PG 

FORMA DOSKONALENIA: - e-learning - praca na platformie edukacyjnej Moodle obejmująca m.in.:
- zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami edukacyjnymi,
- wymiana doświadczeń, elementy superwizji

MIEJSCE: Platforma edukacyjna Moodle ODMiDN 
- link do kursu: https://hancom.synology.me/moodle/course/view.php?id=169   (link bedzie czynny od 22.10.2018)

SPOSÓB REKRUTACJI: zapisy samodzielne poprzez platforme edukacyjną (link powyżej) - hasło  niezbędne do zapisu na kurs zostanie przesłane do szkół  drogą elektroniczną, termin zapisu: 22.10.2018 - 31.12.2018 

DATA: start kursu:22.10.2018; zamknięcie kursu: 31.12.2018 

PROWADZĄCY: Beata Kolasiewicz