Edukacja włączająca- uczeń słabosłyszący w szkole ogólnodostępnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20
02.2019

Cele ogólne:

1. Poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat funkcjonowania ucznia z wadą słuchu w środowisku szkolnym.
2. Poszerzenie wiedzy nauczycieli na tema sposobów dostosowywania warunków, organizacji, metod i form pracy na lekcji do potrzeb ucznia słaboslyszącego.

Program szkolenia:

1. Prezentacja podstawowych wiadomości o wadach słuchu i ich konsekwencjach w nabywaniu wiedzy i umiejętności szkolnych przez uczniów z niepełnosprawnością słuchową.
2. Omówienie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z wadą słuchu.
3. Przedstawienie sposobów dostosowywania i indywidualizacji procesu kształcenia do potrzeb uczniów z wadą słuchu w zakresie warunków, organizacji lekcji, metod i form pracy oraz
     sprawdzania wiedzy i oceniania.

 Efekty:
Uczestnik:

1. Wie, jak stopień ubytku słuchu determinuje trudności szkolne ucznia.
2. Wie, w jaki sposób dostosowywać warunki pracy oraz organizację lekcji do indywidualnych potrzeb ucznia z wadą słuchu.
3. Wie, jak modyfikować metody i formy pracy, by uzyskać optymalne dla ucznia efekty nauczania.
4. Wie, w jaki sposób sprawdzać i oceniać wiedzę i umiejętności ucznia.

Adresat:  zainteresowani nauczyciele szkół ogólnodostępnych
Poziom kształcenia: SP, SPP
Forma: seminarium, miniwykład
Miejsce szkolenia: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli  w Legnicy, ul. B. Chrobrego 13 (Willa Bolka), sala konferencyjna I piętro
Godzina:
14:00-15:30

Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 15.02.2019 r. telefonicznie pod nr tel. 767233202 lub na adres e-mail sekretariat@odmidn.legnica.eu

Prowadząca: Dorota Zawistowska