Wychowanie patriotyczne w praktyce szkolnej w SP - jak zredagować scenariusz uroczystości szkolnej z okazji "Dnia 11 Listopada"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11
10.2018

Cel ogólny- doskonalenie metod pracy z uczniem w procesie kształtowania postaw patriotycznych

Zagadnienia :

-organizacja przedsięwzięć szkolnych w roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

-doskonalenie redagowania scenariuszy uroczystości szkolnych z okazji Święta Niepodległości

-kształtowanie postaw patriotycznych uczniów w praktyce szkolnej

Efekty/po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił :/

-doskonalić umiejętności opracowywania scenariuszy uroczystości szkolnych

-realizować w praktyce jeden z kierunków polityki oświatowej  państwa/wychowanie patriotyczne/

-stosować aktywizujące metody w procesie nauczania i wychowania

Adresat : zainteresowani nauczyciele

Poziom kształcenia : SP

Forma: warsztaty

Miejsce : ODMiDN w Legnicy

Data : 2018-10-11

Godzina : 15:00 - 16:30

Sala : 1

Sposób rekrutacji : spotkanie otwarte

Prowadzący : Waldemar Łazarczyk