Polskie drogi do niepodległości w 1918 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25
10.2018

Cel ogólny-pogłębienie wiedzy o społeczeństwie polskim u progu okresu zaborów , koncepcjach walki o niepodległość w 19 wieku,rozwoju sprawy polskiej na arenie międzynarodowej oraz działaniach dyplomatycznych i czynie zbrojnym prowadzących do niepodległości w 1918 roku

Zagadnienia:

-społeczeństwo polskie u progu okresu zaborów /reakcje na utratę niepodległości; naród polityczny; stosunki społeczne/

-kondycja narodu polskiego u progu pierwszej wojny światowej

-bić się czy nie bić-dwie drogi walki o niepodległość w 19 wieku/ruch irredentystyczny i praca organiczna , tzw. spory orientacyjne przed 1914 rokiem/

-"o wojnę powszechną za wolność ludów - prosimy cię Panie"

-licytacja sprawy polskiej w latach 1908-1918

-czyn niepodległościowy a dyplomacja jako czynniki prowadzące do niepodległości

Efekty-po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił:

-ukazywać uczniom złożoność postaw Polaków , koncepcje walki o niepodległość w 19 wieku

-dostrzegać rozwój sprawy polskiej w latach 1908-1918

-oceniać wpływ działań zbrojnych i dyplomatycznych prowadzących do niepodległości w 1918 roku

Adresat - nauczyciele historii, języka polskiego, WOS-u, bibliotekarze i wszyscy zainteresowani

Poziom kształcenia - SP,G,PG

Forma: konferencja

Miejsce: ODMiDN w Legnicy

Data:  2018-10-25

Godzina:  15:00 - 16:30

Sala:  12

Sposób rekrutacji :  zgłoszenia telefoniczne do Ośrodka do 18.10.2018 lub na adres e-mail  sekretariat@odmidn.legnica.eu

Prowadzący: prof.dr hab. Jan Kęsik -Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Historii Kultury Materialnej, specjalista historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku , stosunków polsko - ukraińskich , dziejów wojskowości , historii przemysłu i techniki.

Organizatorzy: Waldemar Łazarczyk , Barbara Stec