Nie wychodź z domu! Jak doskonalić warsztat pracy nauczyciela za pomocą szkoleń e-learningowych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

03
12.2018

Cele:

- zapoznanie nauczycieli z możliwościami e-learningu i korzysciami płynącymi z kształcenia na odległość
- przedstawienie funkcji platformy edukacyjnej Moodle
- zainspirowamie do aktywności na platfomie edukacyjnej ODMiDN przy CPPPiDN

Zagadnienia:

1. Wprowadzenie do zagadnień kształcenia zdalnego.

2. Możliwści doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela poprzez udział w formach kształcenia na odległość.

3. Przedstawienie podstawowych praktycznych aspektów korzystania z platformy edukacyjnej Moodle:

- rejestracja na platformie,

- korzystanie z materiałów edukacyjnych,

- interakcja z prowadzacym i uczestnikami szkolenia,

- udział w testach sprawdzajacych wiedzę,

- udział w ewaluacji. 

Efekty:

- nauczyciel zna korzyści i ograniczenia płynące z udziału w formach kształcenia na odległość

- nauczyciel jest zarejestrowany na platformie edukacyjnej Moodle ODMiDN w Legnicy

- nauczyciel potrafi korzystać z podstawowych narzędzi platformy edukacyjnej Moodle, przeznaczonych dla uczestników szkoleń.

 

Link ćwiczeniowy (uruchamiamy podczas spotkania stacjonarnego): https://hancom.synology.me/moodle/course/view.php?id=165 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

POZIOM KSZTAŁCENIA: SP, G, PG

FORMA DOSKONALENIA:  warsztaty 

MIEJSCE: pracownia informatyczna, ODMiDN

Godzina: 15:30 – 17:30

SPOSÓB REKRUTACJI: zgłoszenia telefoniczne do  26.11.2018 r.

DATA: 03.12.2018

PROWADZĄCY: Beata Kolasiewicz