Dobra strona internetu – przydatne aplikacje edukacyjne rozwijające kreatywne podejście do nauki w szkole podstawowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15
11.2018

Cele ogólne:

1. Podniesie  atrakcyjności zajęć.
2. Pobudzanie uczniów do kreatywnego i świadomego korzystania z interaktywnych narzędzi edukacyjnych.
3. Doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczycieli.

 

Program szkolenia:

1. Prezentacja interaktywnych narzędzi  przydatnych w pracy nauczyciela :

Edycja zdjęć 
i grafiki:

Prezentacje:

Aplikacje:

Aplikacje mobline

SERWISY
EDUKACYJNE

 • xnView
 • Gimp
 • Prezi
 • storyjumper
 • Pixton
 • storybird
 • Impress
  Open office
 • Learning Apps
 • mindomo – mapy myśli
 • wordle
 • tagxedo
 • telescopictext
 • Quizizz, Kahnoot,
  Quizalize, Classmaker
 • Mistrz logiki 1,2
 • sky map
 • solar walk lite – planetarium
 • mindly
 • uczymy ratować
 • little alchemy
 • teach your child math
 • myOasis
 • LearningApps
 • Scholaris

2. Przykłady wykorzystania interaktywnych narzędzi w bezpośredniej pracy z uczniami.

Efekty:
Uczestnik

- wykorzystuje interaktywne narzędzia  w pracy z uczniami,
- w kreowaniu systuacji dydaktycznych wykorzystuje narzędzia multiemdialne i interaktywne.
- zna przydatne i bezpieczne programy multimedialne i aplikacje.

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP
Forma: mini-wykład, warsztat
Miejsce: CPPPiDN w Legnicy, ul. Chrobrego 13, (siedziba PPP nr 2), sala konferencyjna
Godzina: 14:00
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 09.11.2018 r. telefonicznie pod nr tel. 767233202 lub na adres e-mail sekretariat@odmidn.legnica.eu

Prowadzący: Agnieszka Kopała