Elementy relaksacji w codziennej pracy z uczniem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11
10.2018

Cele ogólne:

1. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli  o metody relaksacyjne.
2. Poznanie przez nauczycieli pozytywnego wpływu technik relaksacyjnych na pracę z dziećmi.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do relaksacji- cele, założenia teoretyczne.
2. Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi:
- trening Jacobsona,
- trening autogenny,
- wizualizacja.
3. Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem technik relaksacyjnych.

Efekty :

1. Podniesienia efektywności procesu edukacyjnego poprzez wykorzystanie technik relaksacyjnych w codziennej pracy z dziećmi.
2. Doskonalenie umiejętności wsparania podopiecznych, poprawa jakości relacji i  funkcjonowania  zespołu klasowego.
3. Nabycie umiejętności stosowania technik relaksacyjnych oraz dostosowywnia  ich do potrzeb konkretnego ucznia.

Adresat: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni
Poziom: SP
Forma: warsztaty
Godzina: 14:00

UWAGA: wymagany wygodny strój sportowy, w miarę możliwości mata do ćwiczeń
Miejsce szkolenia: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli  w Legnicy, ul. B. Chrobrego 13 (Willa Bolka), sala konferencyjna I piętro
Sposób rekrutacji: grupa do 15 osób

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 05.10.2018 r. telefonicznie pod nr tel. 767233202 lub na adres e-mail sekretariat@odmidn.legnica.eu

Prowadząca: Agnieszka Kopała