Terapia ręki - poznanie technik i ćwiczeń służących terapii ręki i zaburzeń motoryki małej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26
11.2018

Cele ogólne:

1. Wyposażenie uczestników warsztatu w wiedzę i umiejętności dotyczące identyfikowania problemów dziecka w obszarze motoryki małej.
2. Poznanie przez uczestników warsztatu technik i ćwiczeń służących terapii ręki i zaburzeń motoryki małej.

Program szkolenia:

1. Rozwój ręki w kontekście rozwoju chwytu narzędzia pisarskiego.
2. Zmysł dotyku a wpływ na funkcjonowanie dziecka.
3. Etapy rozwoju samoobsługi.
4.Techniki i ćwiczenia usprawniające rękę.

Efekty:
Uczestnik:
1. Zna etapy rozwoju ręki i potrafi określić aktualny poziom rozwoju dziecka w aspekcie umiejętności graficznych oraz samoobsługowych.
2. Rozumie rolę zmysłu dotyku oraz potrafi dostrzec nieprawidłowości wynikające z jego dysfunkcji w zachowaniu dziecka.
3. Potrafi dobrać odpowiednie ćwiczenia usprawniające rękę zgodne z potrzebami rozwojowymi dziecka.

Adresat: zainteresowani nauczyciele, specjaliści, wychowawcy
Poziom kształcenia: nauczyciele edukacji przedszkolnej oraz nauczyciele klas I
Forma: zajęcia warsztatowe, miniwykład
Miejsce: Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, ul. B. Chrobrego 13, (siedziba PPPNr 2), sala konferencyjna I piętro
Godzina: 14:00 – 16:00
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

 Prowadzący: Sylwia Iwińska-Miktus – pedagog, logopeda CPPPiDN w Legnicy