Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20
09.2018

Sz. P.
Szkolni doradcy zawodowi,
Specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych,
Doradcy zawodowi instytucji rynku pracy

Zespół Koordynujący Legnicki System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego zaprasza Państwa na spotkanie organizacyjno-informacyjne w ramach Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

 

Program spotkania:

1. Ustalenie form wsparcia szkolnych doradców zawodowych w zakresie realizacji obowiązujących od 01.09.2018r. przepisów prawa oświatowego:
- rozporządzenia MEN w sprawie doradztwa zawodowego - projekt
- rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
- rozporządzenia MEN w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz  
   nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – projekt.
2. Opracowanie harmonogramu działań - kalendarza imprez na rok szkolny 2018/2019.
3. Przygotowanie oferty w zakresie doskonalenia zawodowego szkolnych doradców zawodowych odpowiadającej ich potrzebom.
4. Zaplanowanie wspólnych działań w ramach Kampanii promującej miasto Legnicę jako ośrodka edukacji zawodowej dopasowanej do potrzeb rynku pracy .
5. Prezentacja oferty edukacyjnej CIiPKZ w Legnicy – p. Halina Bordulak kierownik Filii DWUP w Legnicy.
6. Prezentacja oferty edukacyjnej OHP w Legnicy – p. Grażyna Pichla – doradca zawodowy, p. Joanna Wit  – doradca zawodowy.

Poziom kształcenia: SP, SPP
Forma:
sieć współpracy i samokształcenia
Miejsce: Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, ul. B. Chrobrego 13, Legnica (siedziba PPPNr 2), sala konferencyjna I piętro
Godzina:
 15.00
Sposób rekrutacji: grupa zamknięta

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 17.09.2018 r. telefonicznie pod nr tel. 76 7233202 lub na adres e-mail sekretariat@odmidn.legnica.eu

 

Prowadzący: Anna Lachmirowicz - doradca zawodowy, koordynator Zespołu