Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego "Korfball - w to mi graj"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29
11.2018

UWAGA!  NASTĄPIŁA  ZMIANA TERMINU SZKOLENIA 26 - 30 listopada 2018r.

                       Logo szkoły podstawowej numer 7 w Legnicy

 

Cele ogólne:
1. Doskonalenie techniki i taktyki gry Korfball.
2. Popularyzacja jedynej na świecie koedukacyjnej gry zespołowej.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
26.11.2018r. (poniedziałek)
I. Lekcja taktyki gry korfball dla grupy zaawansowanej (trenerzy sekcji szkolnych)

Grupa zamknięta
Miejsce: SP 16 w Legnicy (sala gimnastyczna)
Godzina: 9:50 – 12:40
Grupa zamknięta
Miejsce: I LO  w Legnicy (sala gimnastyczna)
Godzina: 13:30 – 15.00
27.11.2018r.(wtorek)
II. Lekcja taktyki gry korfball dla grupy zaawansowanej nauczycieli – SP 7 w Legnicy (część I). Teoria. Zasady gry.

Grupa zamknięta
Miejsce: SP 7 w Legnicy (sala gimnastyczna)
Godzina: 8:00 – 8:45
Grupa zamknięta
Miejsce: ZSB w Legnicy (sala gimnastyczna)
Godzina: 9:45 – 14.20
28.11.2018r.(środa)
II. Lekcja taktyki gry korfball dla grupy zaawansowanej nauczycieli – SP 7 w Legnicy (część II). Teoria. Zasady gry.

Grupa zamknięta
Miejsce: SP 7 w Legnicy (sala gimnastyczna)
Godzina: 9:00 – 13.00

IV. Lekcja taktyki gry korfball dla grupy zaawansowanej nauczycieli – SP 7, ZSB , I LO i SP 16  w Legnicy. Szkolenie podsumowujące kurs II stopnia.
Grupa zamknięta
Miejsce: SP 7 w Legnicy (sala gimnastyczna)
Godzina: 14.20-16.00

29.11.2018r.(czwartek)
IV. Lekcja taktyki gry korfball dla nauczycieli z Legnicy i okolic.
Grupa Otwarta.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w lekcji do dnia 26.11.2018 r. telefonicznie pod nr tel. 76 7233202 lub na adres e-mail sekretariat@odmidn.legnica.eu
Miejsce: SP 7 w Legnicy (sala gimnastyczna)
Godzina: 12:00-14:00
Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego
Poziom kształcenia: SP,SPP
Forma: mini-wykład,  ćwiczenia praktyczne (prosimy i zabranie stroju sportowego).
Prowadzący: Krzysztof  Waszkiewicz - trener II stopnia, nauczyciel WF  I LO w Legnicy oraz gość specjalny - Bartil Koster - międzynarodowy trener korfballu .
szczegóły na plakacie w załączniku

30.11.2018r. (piątek)
V. Lekcja poglądowa (nauczyciele tylko obserwują) metodyki gry korfball. Zajęcia na bazie zawodników z sekcji klubu. Tematyka dodatkowa: Przepisy i zasady gry w monokorfball, ceremoniał meczu korfballu, prowadzenie zespołu podczas zawodów.
Miejsce: SP nr 7 w Legnicy (sala gimnastyczna)
Godzina: 12:00-14:00
Grupa Otwarta .
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w lekcji do dnia 26.11.2018 r. telefonicznie pod nr tel. 767233202 lub na adres e-mail sekretariat@odmidn.legnica.eu

Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego
Poziom kształcenia: SP,SPP
Forma: mini-wykład, ćwiczenia praktyczne, mini turniej
Prowadzący: Krzysztof Waszkiewicz - trener II stopnia, nauczyciel WF I LO w Legnicy oraz gość specjalny - Bartil Koster - międzynarodowy trener korfballu .