Nowe regulacje prawne w pragmatyce zawodowej nauczycieli: ocena pracy nauczycieli od 01.09.2018r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24
10.2018

Cele ogólne

1. Zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi oceny pracy nauczyciela, w tym zmianami wynikającymi po nowelizacji "Karty Nauczyciela".
2. Aktualizacja wiedzy na temat wymagań związanych z oceną pracy.

Przebieg szkolenia:

1. Ocena pracy nauczyciela - podstawy prawne.
2. Podmioty zobowiązane i uprawnione do inicjowania oceny pracy nauczyciela.
3. Uprawnienia rodziców, związków zawodowych i rady pedagogicznej do opiniowania pracy nauczyciela.
4.  Zasada pisemności postępowania w ocenie pracy nauczycieli, w tym obow­iązek stosowania wybranych przepisów KPA.
5. Tryb odwoławczy od oceny pracy nauczyciela.
6. Ustawowe kryteria oceny pracy każdego nauczyciela.
7. Powiązanie oceny pracy nauczyciela ze ścieżką awansu zawodowego i systemem motywacji nauczycieli.

 Efekty:
Doskonalenie umiejeności stosowania przez nauczycieli prawa oświatowego w praktyce.

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia:
P,SP, PP
Forma:
seminarium
Miejsce: ODMiDN, ul. Grunwaldzka 2-20, Legnica, sala 1
Godzina:
 15:30 – 17:30
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 19.10.2018 r. telefonicznie pod nr tel. 76 7233202 lub na adres e-mail sekretariat@odmidn.legnica.eu

 Prowadzący: Anna Lachmirowicz - wicedyrektor CPPPiDN w Legnicy

 

Pliki do pobrania