Techniki rozwijające umiejętność uczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14
11.2018

UWAGA! ZMIANA TERMINU SZKOLENIA.

WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ 14.11.2018 R. (środa). MIEJSCE I GODZINA WARSZTATÓW  POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

Cele ogólne:

1. Zapoznanie uczestników ze skutecznymi technikami uczenia się oraz mechanizmami uczenia się w odniesieniu do indywidualnych predyspozycji uczniów.
2. Program szkolenia ukierunkowany jest na przygotowanie uczestników do prowadzenia z uczniami zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dotyczących umiejętności uczenia się.

 Przebieg szkolenia:

1. Diagnoza stylu uczenia się.
2. Rodzaje i funkcje uwagi i pamięci.
3. Mnemotechniki w nauce materiału szkolnego.
4. Sposoby sporządzania notatek.
5. Organizacja czasu przeznaczonego na naukę.

 Efekty - Uczestnicy:

1. Potrafią ocenić styl uczenia się uczniów i dostosować metody pracy do ich indywidualnych predyspozycji.
2. Znają techniki uczenia się i zapamiętywania.

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele, specjaliści, wychowawcy
Poziom kształcenia: SP, SPP
Forma: zajęcia warsztatowe
Miejsce: Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, ul. Chrobrego 13, Legnica (siedziba PPPNr 2), sala konferencyjna I piętro
Godzina:
 14:30 – 17:30
Sposób rekrutacji: zajęcia otwarte

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 16.11.2018 r. telefonicznie pod nr tel. 76 7233202 lub na adres e-mail sekretariat@odmidn.legnica.eu

 

Prowadzący: Dorota Koziorowska - psycholog  CPPPiDN w Legnicy