Metody pomagające dzieciom w wieku przedszkolnym w radzeniu sobie ze złością i zachowaniami agresywnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27
02.2019

Cel ogólny:   

1. Zapoznanie nauczycieli ze sposobami pracy, metodami, które pomagają dzieciom radzić sobie w sytuacjach napięć emocjonalnych oraz zastępować zachowania niepożądane akceptowanymi społecznie.   

 

Program szkolenia: 

1. Mechanizmy powstawania emocji i napięć u dzieci, czynników sprzyjających radzeniu sobie z emocjami.
2. Sposoby rozładowywania napięć u dzieci - wykorzystanie  gier i zabaw mających na celu odreagowywanie, zastępowanie agresji.

 Efekty: (nauczyciel)

1. Zna mechanizmy i rozumie sytuacje napięć emocjonalnych u dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Zna i stosuje metody pomocne w radzeniu sobie z emocjami złości dzieci .
3. Zna i stosuje metody zapobiegające zachowaniom agresywnym u dzieci.

Adresat: nauczyciele przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Forma: warsztat z elementami wykładu
Miejsce: ODMiDN, ul. Grunwaldzka 2-20, Legnica
Godzina: 15:00

Prowadzący: Magdalena Tracz – psycholog CPPPiDN