Uzależnienie od substancji psychoaktywnych: tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

09
10.2018

Cele ogólne:

1. Zdobycie przez nauczycieli wiedzy dotyczącej uzależnień od substancji psychoaktywnych.
2. „Rozprawienie się” z mitami, fałszywymi przekonaniami dotyczącymi problematyki uzależnień.
3. Opracowanie stylu prowadzenia rozmowy z osobą z problemem narkotykowym w oparciu o zasady prowadzenia takiego kontaktu.
4. Uzyskanie praktycznych wskazówek i informacji dotyczących działań na rzecz osób mających problem z substancjami psychoaktywnymi.
5. Uporządkowanie zdobytej wiedzy w celu odniesienia i zastosowania jej w konkretnych przypadkach.

 

Program szkolenia:

  1. Dostarczenie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat substancji psychoaktywnych (tj. tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze).
  2. Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki i procesu uzależnienia oraz ich źródeł.
  3. Wskazówki – jak rozpoznać prawdopodobieństwo, że młody człowiek może nadużywać substancji psychoaktywnych.
  4. Komunikacja się z osobą uzależnioną od środków psychoaktywnych ze zwróceniem uwagi na specyfikę takiego kontaktu (opór, brak motywacji, destrukcyjna orientacja życiowa).
  5. Leczenie uzależnień w Polsce: formy pomocy i rodzaje instytucji leczniczych.

Efekty :

1. Nauczyciel zna rodzaje i charakterystykę substancji psychoaktywnych.
2. Nauczyciel zna specyfikę i proces uzależnienia oraz jego możliwe źródła.
3. Nauczyciel umie rozpoznać prawdopodobieństwo, że uczeń może nadużywać substancji psychoaktywnych.
4. Nauczyciel zna specyfikę komunikacji z osobą uzależnioną od środków psychoaktywnych.
5. Nauczyciel wie jakie są formy leczenia uzależnień w Polsce i zna rodzaje instytucji leczniczych.

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom: wszystkie typy szkół i placówek
Forma: warsztaty
Miejsce szkolenia: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli  w Legnicy, ul. B. Chrobrego 13 (Willa Bolka), sala konferencyjna I piętro
Czas trwania zajęć:  15:30 – 17:30
Sposób rekrutacji: szkolenie otwarte

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 01.10.2018 r. telefonicznie pod nr tel. 767233202 lub na adres e-mail sekretariat@odmidn.legnica.eu

Prowadząca: mgr  Barbara Pichla