Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela od 1.09.2018. Rozpoczęcie stażu, sposoby opracowania planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

06
09.2018

Cel ogólny:

-zapoznanie uczestników ze zmianami w awansie zawodowym nauczyciela od 1 września 2018r.

-poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

-poznanie sposobów opracowania planu rozwoju zawodowego na okres stażu

Program   szkolenia

  • Awans zawodowy w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 września 2018.
  • Sposoby opracowania planu rozwoju zawodowego.
  • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
  • Przykładowe zadania i przedsięwzięcia spełniające wymagania na wyższy stopień awansu.

Efekty

Uczestnik:

  • zna aktualną procedurę awansu zawodowego,
  • zna zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dotyczące powinności na czas stażu, wymagań egzaminacyjnych i przebiegu komisji egzaminacyjnej,
  • potrafi skonstruować własny plan rozwoju zawodowego zgodnie z nową podstawą prawną.

 

Adresat: nauczyciele rozpoczynający staż na stopień nauczyciela mianowanego od 1 września 2018r.

Poziom kształcenia: P, G, PG
Forma: konferencja metodyczna
Miejsce: ODMiDN

Data:  06 września 2018r.
Godzina: 16:00 - 17:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący: Barbara Stec