Trening twórczego myślenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30
05.2018

Cele:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień związanych z psychologią twórczości oraz zapoznanie z technikami twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.

Przewidywany program szkolenia ukierunkowany jest na przygotowanie uczestników do prowadzenia z uczniami zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dotyczących umiejętności uczenia się poprzez rozwijanie twórczego myślenia.

 Przebieg szkolenia:

 1. Wprowadzenie do tematyki – część teoretyczna.
 2. Ćwiczenia integracyjne wykorzystujące twórczy potencjał uczestników.
 3. Zadania służące rozwijaniu operacji abstrahowania.
 4. Dokonywanie skojarzeń.
 5. Rozwijanie rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego.
 6. Rozwijanie operacji transformowania.
 7. Rozwijanie ekspresji plastycznej.
 8.  Ćwiczenie elastyczności myślenia - przełamywanie fiksacji funkcjonalnej.
 9. Twórcze rozwiązywanie problemów.

 Efekty:

Uczestnicy posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wybranych zagadnień z psychologii twórczości i jej zastosowaniu w edukacji.

 Adresat: pedagodzy i psycholodzy szkolni

Poziom kształcenia: SP, SPP

 Miejsce: Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, ul. Chrobrego 13

 Data: 30.05.2018r.

Godzina: 09:00 – 12:00

 Prowadzący: Dorota Koziorowska - psycholog  CPPPiDN w Legnicy