Jak pracować z uczniem w kryzysie? Rozpoznanie i wsparcie. Kurs e-learningowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28
05.2018

Kurs e-learningowy. Termin zapisu: 01.06.2018

CELE OGÓLNE:

- zapoznanie nauczycieli z definicją i przebiegiem kryzysu oraz wydarzeń kryzysowych w życiu człowieka
- przedstawienie reakcji jednostki na sytuacje kryzysowe
- zapoznanie ze sposobami udzielania wsparcia zgodnie z modelem interwencji kryzysowej

ZAGADNIENIA:

1. Definicja kryzysu i reakcja w kryzysie.
2. Wydarzenia kryzysowe i ich następstwa.
3. Wsparcie społeczne i jego rola w sytuacjach kryzysowych, mobilizacja i deterioracja wsparcia.
4. Pierwsza pomoc - model interwencji kryzysowej.

OCZEKIWANE EFEKTY:

- nauczyciel zna definicję szeroko pojętego kryzysu,
- nauczyciel rozumie reakcje jednostki na sytuacje kryzysową,
- nauczyciel potrafi stosować elementy interwencji kryzysowej.

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

POZIOM KSZTAŁCENIA: SP, G, PG

FORMA DOSKONALENIA: - e-learning - praca na platformie edukacyjnej Moodle obejmująca m.in.:
- zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami edukacyjnymi,
- ćwiczenia praktyczne,
- wymiana doświadczeń, elementy superwizji,
- mozliwość organizacji indywidualnych  konsultacji lub spotkania grupiwego z prowadzącym na terenie ODMiDN

MIEJSCE: Platforma edukacyjna Moodle ODMiDN (część e-learningowa), ew. ODMiDN Legnica, sala nr 12 w terminie ustalonym z grupą  bądź indywidulanie
link do kursu: https://hancom.synology.me/moodle/course/view.php?id=169  (czynny od 24.05.2018)

SPOSÓB REKRUTACJI: zapisy samodzielne poprzez platforme edukacyjną (link powyżej) - hasło  niezbędne do zapisu na kurs zostanie przesłane do szkół  drogą elektroniczną, termin zapisu: 24.05. - 28.05.2018 przedłużono do 01.06.2018

DATA: start kursu:28.05.2018; zamknięcie kursu: 20.06.2018

PROWADZĄCY: Beata Kolasiewicz