Metody poznawania zespołu klasowego - kurs e-learningowy.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25
04.2018

Kurs e-learningowy. 

CELE OGÓLNE:

- zapoznanie nauczycieli ze sposobami poznawania zespołu klasowego w kontekście indywidualnych osób oraz grupy szkolnej,
- pokazanie możliwości interwencji wychowawczych wobec zespołu klasowego w oparciu o wnioski z badania struktury klasy.

ZAGADNIENIA:

1. Zapoznanie z podstawowymi metodami badania zespołu klasowego jako grupy oraz sposobów lepszego poznania potrzeb społecznych poszczególnych uczniów.
2. Zasady przeprowadzania badania socjometrycznego.
3. Tworzenie wychowawczego planu (rozwojowego i naprawczego) dla zespołu klasowego.  

OCZEKIWANE EFEKTY:

- nauczyciel zna podstawowe sposoby badania zespołu klasowego,
- nauczyciel potrafi przeprowadzić badanie socjometryczne,
- nauczyciel posiada umiejętność tworzenia wychowawczego planu naprawczego/rozwojowego dla zespołu klasowego w oparciu o wnioski z przeprowadzonych przez siebie badań.

(temat realizujący kierunki polityki oświatowej państwa) 

 ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

POZIOM KSZTAŁCENIA: SP, G, PG

FORMA DOSKONALENIA:

- e-learning - praca na platformie edukacyjnej Moodle obejmująca m.in.:
- zapoznanie się uczestników z zamieszczonymi materiałami edukacyjnymi,
- ćwiczenia praktyczne (przeprowadzenie badania socjometrycznego ze wsparciem prowadzącego),
- wymiana doświadczeń,
- konsultacje z prowadzącym na terenie ODMiDN

MIEJSCE:

- Platforma edukacyjne Moodle ODMiDN- ODMiDN Legnica (ewentualne konsultacje)

- link do kursu: https://hancom.synology.me/moodle/course/view.php?id=167  (czynny od 23.04.2018)

SPOSÓB REKRUTACJI: zapisy poprzez platforme edukacyjną (link powyzej) - hasło  niezbędne do zapisu na kurs zostanie przesłane do szkół  drogą elektroniczną, termin zapisu: 23.04. - 27.04.2018 

DATA: start kursu: 25.04.2018; zamknięcie kursu: 23.05.2018

PROWADZACY: Beata Kolasiewicz