Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle w kształceniu zawodowym

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15
10.2015

 Cele:

 • zapoznanie nauczycieli z podstawową funkcjonalnością platformy edukacyjnej,
 • inspirowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych do wdrażania i stosowania rozwiązań jako narzędzi metodycznych w kształceniu ,
 • propagowanie i upowszechnianie pozytywnego postrzegania kształcenia zawodowego z wykorzystaniem możliwości współczesnych technik komunikacji oraz przetwarzania danych w ramach doskonalenia własnego warsztatu,
 • dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących wykorzystania platformy Moodle w kształceniu.

Zagadnienia:

 • wprowadzenie pojęcia pracy w „chmurze” na przykładzie platformy Moodle,
 • wspieranie rozwoju nauczyciela w kierunku TI,
 • ćwiczenia wdrażające do rozpoczęcia pracy na platformie.

Efekty:

 • uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z pracą na platformie Moodle oraz nabywają umiejętności pozwalające im na rozpoczęcie pracy we własnym zakresie na potrzeby swojego przedmiotu zawodowego,
 • uczestnicy nabędą umiejętność posługiwania się zamieszczoną treścią na platformie Moodle.

 

Adresat: nauczyciele przedmiotów zawodowych
Poziom kształcenia: PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2015-10-15
Godzina: 14:00-15:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2015-10-13

Prowadzący:
Grzegorz Enzinger