Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23
04.2018


KONFERENCJA REGIONALNA DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW

Znalezione obrazy dla zapytania logo monaru                   Logo PAD             Znalezione obrazy dla zapytania logo pcpppidn w legnicy

 

 

Superwizja własnej pracy nauczyciela
jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej
z młodzieżą


Organizator: Stowarzyszenie MONAR

Partner: Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

Miejsce: Klub Nauczyciela przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy, ul. Jordana 17

Termin: 23 kwietnia 2018 R.

PLAN KONFERENCJI

8:45 – 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 9:15

Uroczyste otwarcie konferencji

9:15 – 10:45

Wykład:  „Superwizja własnej pracy nauczyciela. Jej wartość i znaczenie w pracy wychowawczej i profilaktycznej”  - Jolanta Łazuga-Koczurowska

10:45 – 11:00

Przerwa na kawę

11:00 – 12:30

Wykład:  „Podstawy skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej”
- Jolanta Łazuga-Koczurowska

12:30 – 13:00

Lunch

13:00 – 16:00

Warsztat : (4 grupy) „Praca wychowawcza i profilaktyczna w mojej szkole. Możliwości i wyzwania” – prowadzący Superwizorzy MONAR-u

14:00 – 14:15

Przerwa na kawę

16:00

Zamknięcie konferencji

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 16 kwietnia 2018r.
pod nr tel. 76 723 32 02 lub na adres email: sekretariat@odmidn.legnica.eu.

 

Szkolenie prowadzone przez Stowarzyszenie MONAR ze  środków MEN w ramach realizacji  zadania publicznego: Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  uczniów w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań.