Edukacja emocjonalno-seksulana osób z autyzmem.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20
04.2018

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, SPECJALISTÓW PORADNI PP ORAZ RODZICÓW ORGANIZOWANE W RAMACH
OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA AUTYZMU
AKCJA UZYSKAŁA HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA LEGNICY
TADEUSZA KRZAKOWSKIEGO


 

Zakres tematyczny:

  • wprowadzenie w tematykę dorastania i dorosłości osób z autyzmem,
  • seksualność osób z autyzmem: czy jest odmienna, czy podobna?,
  • seksualność - trudne zachowania: rodzaje, przyczyny, strategie radzenia sobie,
  • edukacja seksualna młodzieży i dorosłych osób z autyzmem: profilaktyka, strategie, terapia,
  • praca nad problemami zgłaszanymi przez uczestników.

 Miejsce: siedziba ODMiDN w Legnicy, ul. Grunwaldzka 2 -20 (sala 12)

 Data: 20.04.2018r.

Godzina: 10:00 - 12:00 - warsztaty dla rodziców

Godzina: 13:00 - 15:00 - warsztaty dla nauczycieli i specjalistów

Prowadzący: dr Anna Prokopiak - adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prezes zarządu Fundacji ALPHA w Lublinie, pracującej na rzecz środowiska osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Diagnosta w Centrum Terapii Autyzmu Alpha. Pracuje jako edukator w ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Temat rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Kirenko z  UMCS w Lublinie to: "Postawy osób znaczących wobec seksualności młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym".

Sposób rekrutacji:  zgłoszenia elektroniczne  poprzez formularz kontaktowy ODMiDN w Legnicy