Analiza wytworów dziecka/ ucznia w kontekście diagnozy pedagogicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19
05.2018

Rysunek dziecka jako wskazówka diagnostyki pedagogicznej. Podczas szkolenia nauczyciele uczą się stosowania obserwacji pedagogicznej w kontekście rozpoznawania potrzeb dzieci/ uczniów  oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły/ przedszkola.

 

Cele ogólne:

- Zrozumienie kluczowego znaczenia poprawnej analizy rysunku dziecka

- Doskonalenie umiejętności obserwacji pedagogicznej

- Poznanie  techniki rozpoznawania potrzeb  dzieci i sposobów planowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Zagadnienia:

1. Techniki gromadzenia i analizy wiedzy o uczniu - wprowadzenie.

2. Obszar rozwoju fizycznego, emocjonalno-społecznego, intelektualnego ucznia w diagnozie pedagogicznej.

3. Elementy obserwacji pedagogicznej w różnych aspektach aktywności dziecka.

4. Narzędzia do diagnozy sytuacji dziecka w kontekście diagnozy pedagogicznej.

5. Rysunek jako wskazówka diagnostyki pedagogicznej:

   - rysunek – wskaźniki dojrzałości poznawczej,

   - rozwój rysunku u dzieci,

   - barwa i kolor,

   - analiza wytworów dziecka – wnioski na podstawie jego rysunków.

6. Omówienie metod rozpoznawania potrzeb uczniów oraz etapy wsparcie w trudnej sytuacji życiowej.

7. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły/ przedszkola.

8. Analiza wytworów dziecka – analiza studium przypadku.

 

Przewidywane efekty:

Nauczyciele nabierają biegłości w technice analizy rysunku , dzięki czemu wzrasta ich umiejętność interpretacji zachowań dziecka. Potrafią rozpoznać potrzeby dzieci i dobrać  odpowiednią formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla  konkretnego dziecka.

 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni, nauczyciele świetlic

Poziom kształcenia: P, SP

Forma kształcenia: kurs (10h dydaktycznych)

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 17.05.2018r. (ilość miejsc ograniczona)

Data: 2018-05-19 (sobota)

Godzina: 09:00 - 16:00

Prowadzący: Edukator Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii