Obserwacja i dokumentowanie rozwoju dzieci

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14
04.2018

Obserwacja dzieci pozwala lepiej rozumieć ich zachowania i skuteczniej odpowiadać na ich potrzeby. Podczas szkolenia uczestnicy poznają różnorodne techniki obserwacji, dzięki którym uczą się interpretować zachowania dzieci. Zajęcia dostarczają również wiedzy o nowoczesnych sposobach dokumentacji rozwoju dziecka. Obserwacja i dokumentacja omawiana jest w kontekście osiągania konkretnych celów postawionych przez nauczyciela.

Cele ogólne:

- Zrozumienie kluczowego znaczenia poprawnej obserwacji w pracy z dziećmi

- Doskonalenie umiejętności obserwacji

- Poznanie różnorodnych, nowoczesnych technik dokumentowania rozwoju dzieci

 

Zagadnienia:

1. Jak prowadzić poprawną metodologicznie obserwację zachowań dzieci (obserwację celową i czasową).

2. Jak postawić hipotezy i dokonać prawidłowej interpretacji zachowań dzieci.

3. Jak tworzyć cele i pytania badawcze do postawionych w trakcie obserwacji hipotez.

4. Jak stosować różnorodne techniki dokumentacji rozwoju dzieci, w tym tworzyć dokumentację metodą „portfolio”.

 

Przewidywane efekty:

Nauczyciele nabierają biegłości w różnych technikach obserwacji, dzięki czemu wzrasta ich umiejętność interpretacji zachowań dziecka. Potrafią dobierać techniki obserwacji i dokumentacji w taki sposób, żeby realizować cele pedagogiczne związane z konkretnymi dziećmi.

 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni

Poziom kształcenia: P, SP

Forma kształcenia: kurs (10h dydaktycznych)

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 12.04.2018r. (ilość miejsc ograniczona)

Data: 2018-04-14 (sobota)

Godzina: 09:00 - 16:00

Prowadzący: Edukator Instytutu Komeńskiego w Warszawie