"MAGICZNY DYWAN" - scenariusze zajęć

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12
06.2018

Cele ogólne:

- Poznanie praktycznego zastosowania nowoczesnej metody pracy z dziećmi, dedykowanej do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych

- Inspirowanie nauczycieli do wprowadzania w proces dydaktyczny atrakcyjnych sposobów stymulacji rozwoju dzieci

- Wsparcie merytoryczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych, zgodnie z założeniami podstawy programowej

 

Zagadnienia:

1. Tworzenie zajęć edukacyjnych, w tym rewalidacyjnych przy użyciu  multimedialnej pomocy dydaktycznej „Magiczny Dywan”.

2. Warsztat – doświadczenia własne w oparciu o przykładowe scenariusze zajęć.

3. Omówienie ćwiczeń praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji celów i walorów stymulujących rozwój dzieci

 

Przewidywane efekty działania  sieci:

- każdy uczestnik sieci uzyska przykładowe scenariusze zajęć i wyniesie praktyczne doświadczenia w zakresie stosowania nowej metody pracy z dziećmi;

- każdy uczestnik pozyska potrzebną dla siebie wiedzę na temat efektywności stosowania nowej pomocy dydaktycznej ;

- uczestnicy rozwiną  umiejętności tworzenia nowych rozwiązań  oraz wdrażania własnych pomysłów  w zastosowaniu interaktywnej zabawki dydaktycznej.

 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego

Poziom kształcenia: P

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: PPP-1 ul. Wrocławska 183 a

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 08.06.2018r.

Data: 2018-06-12

Godzina: 16:30 - 18:00

Prowadzący: Ewa Tymburska