"MAGICZNY DYWAN" - interaktywna pomoc dydaktyczna. Dlaczego warto go mieć?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

04
06.2018

                                                                                                                                            ZAPISY

Cele ogólne:

- Poznanie nowoczesnej metody pracy z dziećmi  dedykowanej do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych

- Inspirowanie nauczycieli do wprowadzania w proces dydaktyczny atrakcyjnych sposobów stymulacji rozwoju dzieci

- Wsparcie merytoryczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych, zgodnie z założeniami podstawy programowej

 

Zagadnienia:

1. Poznanie założeń i możliwości „ MAGICZNEGO DYWANU”.

2. Zapoznanie z funkcjonalnością urządzenia technicznego – prezentacja przykładowych aplikacji wspomagających proces uczenia się.

3. Obsługa techniczna pomocy multimedialnej oraz możliwości zwiększenia jej funkcjonalności.

4. Doświadczenia własne z urządzeniem.

 

Przewidywane efekty:

- każdy uczestnik uzyska wiedzę na temat nowoczesnej metody pracy z dziećmi;

- uczestnicy rozwiną własne umiejętności w zakresie stosowania technologii informatycznej w pracy dydaktycznej z dziećmi;

 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego

Poziom kształcenia: P

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: PPP-1 ul. Wrocławska 183 a

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 30.05.2018r.

Data: 2018-06-04

Godzina: 16:30 - 18:00

Prowadzący: Tomasz Równanek, Ewa Tymburska