Sieć współpracy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej: Ustalanie wspólnych rozwiązań podczas rozmów z rodzicami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22
05.2018

ZAPISY 

Cele ogólne:

- Poznanie sposobów osiągania celów  w trakcie rozmów z rodzicami

- Analiza własnych zasobów do prowadzenia rozmów i negocjowania rozwiązywań w kontakcie z rodzicami

 

Zagadnienia:

1. Wskazówki dotyczące nawiązywania i podtrzymywania kontaktu.

2. Warsztat –  analiza ćwiczenia.

3. Typy rozmów z rodzicami.

4. Motywowanie rodziców do współpracy

5. Warsztat –  analiza ćwiczenia.

6. Podsumowanie spotkania, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

 

Przewidywane efekty:

Nauczyciele znają zasady prowadzenia indywidualnych rozmów z rodzicami.  Stosują rozwiązanie proponowane  na szkoleniu i wiedzą:

- jak stworzyć warunki skutecznej rozmowy;

- w jaki sposób prowadzić rozmowy z uwagi na założone cele (informowanie, zbieranie informacji, rozwiązywanie problemu);

- jak uzyskać konsensus rozmowy sprzyjający rozwiązaniu problemu dziecka/ ucznia;

 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Poziom kształcenia: P, SP

Forma kształcenia: sieć współpracy

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 21.05.2018r.

Data: 2018-05-22

Godzina: 14:30 - 16:00

Prowadzący: Ewa Tymburska