Jak efektywnie opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU).

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

09
05.2018

 

Cele ogólne:

- Propagowanie wiedzy na temat znaczenia prawidłowej oceny poziomu funkcjonowania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

- Poznanie możliwości organizacyjnych przeprowadzenia WOPFU

- Możliwość praktycznego opracowania WOPFU dla wybranego dziecka

- Wsparcie merytoryczne nauczycieli i pozostałej kadry pedagogicznej szkół

 

Zagadnienia:

1. Do czego jest wykorzystywana wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia ?

2. Skąd czerpać informacje niezbędne do przeprowadzenia WOPFU?

3. Struktura wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

4. Przykłady poprawnych, zgodnych z wymogami,  wzorów  WOPFU .

5. Warsztat  i wymiana doświadczeń w niniejszym temacie.

 

Przewidywane efekty:

- uczestnicy wiedzą jaki jest cel i  znają założenia konstruowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka;

- nauczyciel potrafi, we współpracy z zespołem,  opracować WOPFU dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

 

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wicedyrektorzy

Poziom kształcenia: P, SP, PP

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 07.05.2018r.

Data: 2018-05-09

Godzina: 14:30 - 16:30

Prowadzący: Ewa Tymburska