Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną. Kurs – moduł 3.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19
04.2018

MODUŁ 3

Ewaluacja własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 Cel ogólny:

wyposażenie uczestnika  w umiejętność dokonywania ewaluacji własnych działań dydaktycznych i wychowawczych, oceniania ich skuteczności oraz dokonywania zmian w tych działaniach.

Efekty

Uczestnik:

  • wie, czemu służy ewaluacja,
  • zna narzędzia ewaluacji,
  • zna sposoby projektowania ewaluacji,
  • potrafi zaplanować ewaluację wybranego obszaru własnej pracy,
  • wie, jak wykorzystać wnioski z przeprowadzonej ewaluacji.

Adresat: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela mianowanego
Poziom kształcenia: P, G, PG
Forma: kurs
Miejsce: ODMiDN

Data:  19 kwietnia 2018r.
Godzina: 14:30 -17.30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: grupa zamknięta