Programowanie - "Trzeci język" w praktyce szkolnej (Moduł 3).

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

07
05.2018

Programowanie - "Trzeci język" w praktyce szkolnej (Moduł 3)

Cel ogólny:

Kształcenie kompetencji nauczycieli w zakresie podstaw programowania z wykorzystaniem  edukacyjnego środowiska  programowania Scratch.

Efekty - uczestnik spotkania:

  • pozna  edukacyjne środowisko programowania Scratch
  • opanuje programowanie  w języku Scratch (w tym z wykorzystaniem robotów edukacyjnych)
  • zapozna się z przykładowymi scenariuszami zajęć
  • rozbudzi aktywność ucznia poprzez stosowanie form pracy , które sprzyjają rozwojowi myślenia komputacyjnego 

 

 

 Adresat: zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów

Poziom kształcenia: SP

Forma doskonalenia: warsztaty

Miejsce: ODMiDN Legnica

Sposób rekrutacji: zgłosznia telefoniczne do dnia 05.04.2018

Data-2018-05-07

Godzina-15:00-18:00

Prowadzący:

Tomasz Równanek