Wychowanie patriotyczne w praktyce - sposoby organizacji uroczystości szkolnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12
06.2018

Cel ogólny: doskonalenie umiejętności nauczycieli przy organizacji uroczystości szkolnych

Zagadnienia:

-właściwe planowanie uroczystości szkolnych w obszarze wychowania patriotycznego

-wzorcowe przykłady przebiegu wybranych uroczystości szkolnych

-aktywizowanie uczniów ,realizacja wychowawczej roli szkoły

Efekty/Po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił:/

-właściwe planowanie przedsięwzięć szkolnych

-sposoby organizacji w/w uroczystości

-przygotowanie uczniów  do wystąpień publicznych

Adresat: zainteresowani nauczyciele

Poziom kształcenia: SP,G,PG

Miejsce: ODMiDN w Legnicy

Data: 2018-06-12

Godzina: 15:00 16:30

Sala: 1

Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący: Waldemar Łazarczyk