Aktywizujące metody w nauczaniu i wychowaniu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22
05.2018

Cel ogólny: doskonalenie metod aktywizujących w procesie nauczania i wychowania

Zagadnienia:

-typologia nowoczesnych metod aktywizujących

-ćwiczenia w posługiwaniu się wybranymi metodami i technikami

-mocne i słabe strony metod aktywizujących

Efekty/Po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił:/

-dobierać w/w metody do zakładanych celów lekcji

-wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela

-poznanie w praktyce mniej znanych współczesnych metod pracy z uczniem

Adresat: zainteresowani nauczyciele

Poziom kształcenia: SP , G, PG

Miejsce: ODMiDN w Legnicy

Data:2018-05-22

Godzina:15:00 - 16:30

Sala: 1

Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący: Waldemar Łazarczyk