Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

02
03.2018

Celem warsztatów jest zainspirowanie nauczycieli do stosowania różnorodnych zabaw muzyczno-ruchowych wspomagających ich pracę wychowawczą oraz czynności dydaktyczne w zakresie kształcenia muzycznego na poziomie edukacji małego dziecka.

Zagadnienia:

1. Higiena głosu i układu narządu ruchu;

2. Sposoby aktywizowania dzieci w zabawach integracyjnych, twórczych i odtwórczych;

3. Taniec formą integracji grupy;

4. Zabawy taneczne i muzyczno-ruchowe;

5. Śpiew i ruch przy muzyce podstawowymi formami ekspresji muzycznej dziecka.

 Efekty:

Uczestnicy znają możliwości stymulowania rozwoju psychoruchowego dziecka na bazie cwiczeń muzyczno-ruchowych. Wiedzą jak w sposób odpowiedni i przemyślany prowadzić zajęcia wychowania muzycznego.

 

 

 Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz świetlic szkolnych

Miejsce: ODMiDN w Legnicy, sala 12

 Termin: 2-3 marca 2018r.  ( 2 marca - 15:30 – 19:30;  3 marca -  9:00 – 17:00 )

 Forma: warsztaty ( 12 h )

UWAGA:  uczestnicy powinni być przygotowani do zajęć ruchowych (odpowiednia odzież i obuwie)

 Sposób rekrutacji:  zgłoszenia telefoniczne do dnia 2018-02-28

 Prowadzący:  Piotr Kaja – dyplomowany nauczyciel muzyki, kompozytor, aranżer i muzyk; autor i współautor publikacji książkowych, autor licznych artykułów metodycznych