Nie wychodź z domu! Jak doskonalić warsztat pracy nauczyciela za pomocą szkoleń e-learningowych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

07
03.2018

Cele:

- zapoznanie nauczycieli z możliwościami e-learningu i korzyściami płynącymi z kształcenia na odległość 

- przedstawienie funkcji platformy edukacyjnej Moodle

- zainspirowanie do aktywności na platformie edukacyjnej ODMiDN przy CPPPiDN

 

Zagadnienia:

1. Wprowadzenie do zagadnień kształcenia zdalnego.

2. Możliwości doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela poprzez udział w formach kształcenia na odległość.

3. Przedstawienie podstawowych praktycznych aspektów korzystania z platformy edukacyjnej Moodle:

- rejestracja na platformie,

- korzystanie z materiałów edukacyjnych,

- interakcja z prowadzącym i uczestnikami szkolenia,

- udział w testach sprawdzających wiedzę,

- udział w ewaluacji.

 

Efekty:

- nauczyciel zna korzyści i ograniczenia płynące z udziału w formach kształcenia na odległość

- nauczyciel jest zarejestrowany na platformie edukacyjnej Moodle ODMiDN w Legnicy 

- nauczyciel potrafi korzystać z podstawowych narzędzi plaformy edukacyjnej Moodle, przeznaczonych dla uczestników szkoleń.

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Poziom kształcenia: P, SP, G, PG

Forma: miniwykład, warsztaty w pracowni informatycznej

Miejsce:  ODMiND Legnica 

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 02.03.2018r. 

Data: 2018-03-07

Godzina: 14:30

Prowadzący: Beata Kolasiewicz