Wykorzystanie języka algorytmów podczas zajęć wychowawczo – profilaktycznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14
02.2018

Cele:

- zapoznanie z podstawowymi pojęciami algorytmiki 

- zainspirowanie nauczycieli do wykorzystania algorytmów podczas zajęć wychowawczo – profilaktycznych

Zagadnienia:

1. Definicja algorytmu. Warunki, jakie powinien spełniać prawidłowo skonstruowany algorytm.

2. Etapy tworzenia algorytmu

3. Podstawowe typy algorytmów.

4. Możliwości kreatywnego wykorzystania algorytmów podczas zajęć wychowawczo – profilaktycznych.

Efekty:

- nauczyciel zna pojęcie algorytmu 

- nauczyciel rozpoznaje podstawowe typy algorytmów 

- nauczyciel potrafi tworzyć algorytmy przydatne do wykorzystania podczas zajęć   wychowawczo – profilaktycznych 

(temat realizujący kierunki polityki oświatowej państwa) 

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Poziom kształcenia: SP, G, PG

Forma: wykład, warsztaty 

Miejsce:  ODMiND Legnica, sala 12 

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 09.02.2018r. 

Data: 2018-02-14 

Godzina: 14:30 - 16:30  

Prowadzący: Beata Kolasiewicz